Новини

Консултативният съвет по туризъм обсъди програмата за развитие на сектора през 2019 година

Консултативният съвет по въпросите на туризма при Община Плевен се събра днес на първото си заседание за годината. Членовете на Съвета обсъдиха и приеха Отчет за изпълнението на дейностите за развитие на туризма в Община Плевен през 2018 година.

Председателят на Консултативния съвет Иван Кюлджийски – заместник-кмет на Община Плевен, представи предложения за нови членове. Това са Невена Арабаджиева – директор на Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, Пепо Петков – общински съветник, Таня Митранова – началник на отдел „Младежки дейности, спорт и туризъм”, и Светлана Костадинова – началник на отдел „Връзки с обществеността и протокол” в Община Плевен. Коментиран бе и Проект на Програма за развитие на туризма в Община Плевен през 2019 г., като бе решено в него да бъдат включени само дейности, осъществявани от Туристическия информационен център, които не са част от Културния или Спортния календар на Общината.

За участие в заседанието бяха поканени специалисти от Националното сдружение на малкия и среден бизнес в туризма /НСМСБТ/, които представиха презентация на тема: „Партньорство за брандиране и реализиране на туристически продукти и пакети”. Разработеният под ръководството на акад. Сашо Драганов – директор на Научния институт „Дизайн” в БАН и професор по индустриален дизайн в Техническия унивеститет – София проект, представя страната, разделена на девет туристически района. Плевен е част от най-големия по площ район – „Дунав”, предоставящ сериозни възможности за развитие на туризма.