Новини

Специалисти инспектират речните корита за затлачвания

Екип специалисти от междуведомствена комисия започнаха оглед на речните легла в Плевен и малките населени места за наличие на участъци с намалена проводимост на водата. В Плевен са инспектирани коритата на р. Тученица и Гривишка река, както и на канала, успореден на ул. „Ген. Колев”. През повечето населени места преминават бари, дерета и реки, затова целта на комисията е да извърши проверка. Където се установи проблем с намалена проводимост на оттичане на водата, ще бъде съставен констативен протокол, а след това и план за поетапно почистване на обектите с понижен отток, уточни Васил Василев, началник-отдел „Отбранително-мобилизационна подготовка” в Община Плевен. Идеята е да се осъществи превантивна работа, така че при силни валежи и големи дебити вода в отточните канали да има проводимост, да не се допускат разливи и да не се нанасят щети на частни и общински имоти. Проверките се извършват само в урбанизираната територия, започват от днес и ще продължат на 13 и 14 март 2019 г.

Инспектиране се прави ежегодно и е на основание чл. 140, ал. 4, т. 1 от Закона за водите. Междуведомствената комисия се назначава със заповед на кмета на Общината и включва представители на Областна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Басейнова дирекция, съответната РИОСВ, Изпълнителна агенция по горите, общината, експерти-еколози и други.