На фокус Новини

Радио 1 започна излъчване на 107.6 MHz

В изпълнение на решение №1067 от 30 август 2018 г. на Общинския съвет, Община Плевен сключи Споразумение за сътрудничество с „Фреш Медия България” АД, гр. София. От 1 март тази година на честотата на Радио „Плевен” – 107.6 MHz ще се излъчва програмата на Радио1. Съгласно Лиценза за дейност, утвърден от Съвета за електронни медии на 12 февруари тази година, Радио1 ще излъчва от Плевен програма в рамките на 4 часа.

Очаквайте скоро познатите гласове на 107.6 MHz след оборудване на студио, от което ще се излъчва местната програма. До тогава на честота ще звучи Радио1 – София.