Новини

Младежко сдружение търси съдействие за организиране на прояви за Трети март

Писмо с молба за съдействие и финансова подкрепа във връзка с организирането на прояви, посветени на Трети март – Деня на българското освобождение, е внесено в деловодството на Общински съвет – Плевен от името на младежко сдружение „Рицари без броня“. Писмото е адресирано до председателя на Общинския съвет Мартин Митев и кмета на Общината Георг Спартански, като предстои да бъде обсъдено в постоянни комисии на местния парламент.

В писмото, подписано от председателя на сдружението Валентин Грижов, се казва следното: „…Преди три години в Плевен забравихме за формалното отбелязване на празника, и с вашата подкрепа и помощ превърнахме честванията в Плевен в пример за родолюбие и отдаване на почит! Денят на Българското освобождение 3 март е ден на заслужена национална гордост, а битката при Плевен по своите мащаби няма равна в цялата война.“

От младежкото сдружение заявяват още, че желаят да продължат традицията и за организирането на прояви за Трети март тази година имат нужда от финансова подкрепа в размер на 1290 лв. Посочено е също, че  средствата ще бъдат използвани за огнено шоу „От пламък слънце“, озвучаване, за танцово шоу от клуб за народни танци „Веселяци“ и гайдари. Писмото предстои да бъде разгледано в три от постоянните комисии на Общинския съвет – ПК по „Бюджет и финансова политика“, ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ и ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“.