Водоемите в общината не създават опасност

Язовирите в Община Плевен не са опасни и не са в аварийна ситуация. Тази сутрин са изпратени писма на всички кметове на населени места да следят състоянието на водоемите и да докладват своевременно за евентуални проблеми, съобщи кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков.