Новини

Проект ще показва интересни исторически сгради в България и Румъния

В Регионалния исторически Музей се проведе първата пресконференция по проект „Дунав – река с много обща история“, ROBG – 476, изпълняван в партньорство между Фондация „Отворена длан“ – Плевен, България, като Водещ бенефициент, и Асоциация „Евро Телеорман“ – Александрия, Румъния като Бенефициент 2.

Стойността е 499,514.72 евро, от които 424,587.50 евро ЕФРР. Проектът има за цел да подобри устойчивото използване на ресурсите и природното и културно наследство на Румъния и България. Очаква се, чрез прилагане на иновативни и дългосрочни мерки и дейности, нивото на осведоменост да се повиши, а обектите с обща история, част от културното и природното наследство в трансграничния регион, да бъдат популяризирани, като по този начин ще допринесат за увеличаване на туристическия поток и броя на туристическите нощувки в региона.

При представянето на основните параметри по работата ръководителят на проекта от българска страна Христо Таслаков подчерта, че в началния етап от осъществяването му са набелязани някои от обектите, които впоследствие може и да не влязат в списъка със сгради, но те са свързани исторически както с България, така и с Румъния.

Бихме искали да надградим и този проект – подчерта Володя Попов – директор на Регионалния исторически музей – Плевен, защото мечтата ни е да създадем един голям регионален музей, в който да има всичко, свързано с живота и историята на двата региона  – Северозападна България и Делиорман, в който посетителите и туристите да могат да видят всичко, създадено от тези отделни проекти. Така туристите ще преминават през Плевен и ще търсят не само Панорама”Плевенска епопея 1877 г.”, а и един такъв интересен музей с богата история – каза още В.Попов.

Реализирането на проекта обхваща Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич в България и Констанца, Кълъраш, Гюргево, Телеорман, Долж, Мехединци, Олт в Румъния.

Николай Стоев