Новини

На 31 октомври изтича срокът за заплащане на втора вноска на местни данъци и такси

Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен напомня, че на 31 октомври 2018 година изтича срокът за заплащане на втора вноска за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2018 година.

Дължимите суми могат да бъдат заплатени на каса в Дирекцията – в брой и на ПОС терминал, по банков път по сметка на Община Плевен, по интернет и чрез Изипей. Информация за сметките и кодовете за плащане може да се намери на адрес www.pleven.bg , секция „Местни данъци и такси”. Работното време на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси”  за плащания в брой или чрез ПОС терминал е от 8.30 до 16.30 ч., без прекъсване. Ако има желаещи да заплатят в края на работното време, те ще бъдат обслужени. Плащанията се извършват на гишета от 1 до 5.

Ако задължението не се заплати в пълен размер, считано от 1 ноември ще се начислява лихва за просрочие върху дължимото за 2018 год. в размер на основния лихвен процент плюс 10 пункта наказателна лихва.