ОбС прегласува и актуализира решението си за отдаване под наем на плувния комплекс

На редовната си сесия общинските съветници в Плевен подложиха на ново обсъждане решението си №1 030 по протокол 42 от 24 април тази година, което бе върнато от зам.- областния управител Мирослав Михайлов. То бе за приемане на първоначална наемна цена за отдаване под наем чрез търг на общински недвижим имот – предмет на обществено обслужване, по-познат на гражданите като плувния комплекс на улица „Иван Вазов”.