Новини

Специални мерки вземат Окръжен и Административен съд Плевен

Със Заповед на председателя на Окръжен съд Плевен, във връзка с констатираната епидемична обстановка, заповед на Министъра на здравеопазването, Заповед на Областен управител Плевен и решение на съдийската колегия на Висш съдебен съвет, се ограничава достъпа на граждани в съдебната палата с изключение на случаите, в които граждани следва да се явяват в съдебно заседание, […]

Новини

ВиК с мерки срещу коронавируса

ВиК – Плевен излезе с препоръки днес към своите абонати заради извънредната ситуация около установените в Плевен случаи на заразени с коронавирус. С цел ограничаване на контактите, от дружеството препоръчват отчитането на водомерите да се извършва по следните начини: 1. Показанията на водомерите /топла и студена вода/ да се поставят на входната врата на жилището […]

Новини

Културни институти в Плевен затварят врати за посетители

Със Заповед на Кмета на Община Плевен Георг Спартански от 10.03.2020 г. и на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето и във връзка със Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. и Заповеди на Министъра на здравеопазването и на Областния управител на […]

Новини

Започна опис на излезли от употреба автомобили

Служители на отдел „Инспекторат” при Община Плевен започнаха проверки за паркирани на обществени места излезли от употреба моторни превозни средства с цел тяхното разчистване. Проверките текат от 9 март, ще продължат 14 дни по изготвен график  и ще са на територията на целия град, по информация от началник-отдела Тодор Еленков. Ще бъдат обхванати  както пространствата […]