Новини

Обявиха грипна епидемия в Плевен

Предвид достигане на епидемично ниво на заболяемост от грип и ОРЗ за област Плевен и решение на Областната оперативна група, директорът на РЗИ – Плевен със заповед № РД-01-33/30. 01. 2020 г. РЗИ обяви епидемична обстановка по отношение на грип и ОРЗ на територията на област Плевен, считано от 31. 01. 2020 г. с прекратяване […]

Новини

ОбС отпуска 15 000 лв. на „Героите на Дойран“, отмени свое предишно решение

Общински съвет – Плевен, прие днес решение, с което промени предходно свое от 17.10.2019 год. за предоставяне на еднократна финансова помощ на Сдружение „Героите на Дойран” за довършване паметника на Девета пехотна плевенска дивизия. С първото Решение на Общински съвет – Плевен, бе дадено съгласие Община Плевен да предостави сума в размер на 20 000 лв. […]

Новини

Приеха промени в общинската наредба за разпореждането с общинско имущество

С 38 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ Общинският съвет на Плевен прие промени в общинската Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Причините, налагащи промените в нормативния акт на местно ниво са изменения в Закона за политическите партии /ЗПП/ и Закона за общинската собственост /ЗОС/ и необходимостта от правна […]

Новини

ОбС прие решение за отдаване под наем на части от общински имоти за поставяне на павилиони

Общински съвет – Плевен прие решение за отдаване под наем на части от имоти – публична и частна общинска собственост, на територията на град Плевен за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони. Решението бе прието след тежък двучасов дебат, по време на който в залата присъстваха и ползватели на павилионите в момента. В тази връзка, […]

Новини

Спортно училище „Георги Бенковски“ отличи най-добрите си спортисти

В Плевен първото в България държавно спортно училище „Георги Бенковски“ връчи традиционните си награди на 10-те най-добри спортисти за 2019 г. Официални гости на церемонията в зала „Катя Попова“ бяха представители на Общински съвет – Плевен и неговият председател Мартин Митев. Награждаването уважиха и областният управител Мирослав Петров и неговият заместник Татяна Божинова, представители на […]