Нови компетентности придобиха ученици от Гимназията по туризъм във Виена

20 ученици от Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов” Плевен  бяха на практика в австрийската столица Виена. Участието им бе осъществено по проект на секторна програма „Леонардо да Винчи” – „Придобиване на практически умения и опит в австрийски туристически обекти”, разработен от учителски екип на плевенската гимназия. Учениците бяха придружени от главен учител Ваня Иванова и старши учител Ваня Янчева, участващи в разработването на проекта и подготовката на учениците за престоя им в Австрия. Участниците в проекта са били десетокласници и единадесетокласници от специалността „Организация на хотелиерството”, професия „Хотелиер“, с интензивно изучаване на немски език, съобщават от Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов” Плевен.