Новини

В „Държавен архив“ – Плевен откриват изложба „В изгнание“

На 7 юни, в залите на  „Държавен архив” – Плевен   ще бъде открита изложбата „ В изгнание”. Тя представя живота и дейността на Н.В. цар Симеон ІІ преди завръщането му в България – каза за радио „Плевен“ Маринела Йорданова – началник отдел „Държавен архив“ -Плевен. В снимки и документи са проследени животът на неговото семейство преди изгнанието през 1946 г., детството, отбелязването на пълнолетието му през 1955 г. и моменти от годините след него, обучението му през 1958 г. във Военната академия „Вали Фордж“, Пенсилвания, САЩ, сватбата му с Маргарита Гомес-Асебо през януари 1962 г. С поредица от важни документи е подчертан стремежът на Н.В. цар Симеон ІІ да обедини българската емиграция с одобряване на създаването на Временно българско представителство на 7 януари 1958 г. и на съвещателния орган „Съвет на стоте“. Особено място е отделено на благотворителната му дейност сред българската емиграция и на създадения специален Фонд за подпомагане на българските емигранти. Многобройни са благодарствените писма от наши съотечественици, на които е изпратена материална помощ. Проследени са част от връзките му с някои българските емигрантски политически и културни организации. Интерес представлява кореспонденцията му с владетелски фамилии, с български интелектуалци в изгнание, с хора на изкуството, музикални дейци, с българското духовенство, с медии и др. Изложбата завършва с посещението на Н.В. цар Симеон ІІ в България през 1996 г. Използвани са основно документи, дарени лично от цар Симеон ІІ на Държавна агенция „Архиви“ през 2009 г. Изложбата е съвместна с Фонда за опазване на историческото наследство „Цар Борис и Царица Йоанна“.

Николай Стоев