Медицински колеж Плевен изпраща първи випуск помощник-фармацевти

Първи випуск помощник-фармацевти изпраща днес Медицински колеж Плевен. На тържествена промоция от 10.00 часа в Аудиториум „Магнум” на Втора клинична база Медицински университет Плевен ще изпрати 63-тия випуск дипломанти на колежа – медицински, рентгенови лаборанти и социални работници, както и първи випуск помощник-фармацевти.

След тригодишен курс на обучение се дипломират общо 53 студенти по специалностите „Медицински лаборант” (13 студенти), „Рентгенов лаборант” (17 студенти), „Социални дейности” (10 студенти) и „Помощник-фармацевт” (13 студенти). Всички те са придобили  образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” с възможност да продължат обучението си по бакалавърските и магистърски програми в специалностите „Управление на здравните грижи” и „Социални дейности”.