Новини

Комисията за почетните граждани единодушна за удостояване на Иван Миндиликов и проф. д-р Славчо Томов със званието

Комисията по чл.39, ал.1 от Наредба №11 на Общински съвет – Плевен за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Плевен” се събра за заседание на 16 април. Съгласно Наредбата председател на комисията е председателят на Общинския съвет Мартин Митев, и членове – председателите на постоянни комисии в Общинския съвет и членовете на ПК „Култура, вероизповедания и международна дейност” в ОбС-Плевен. На заседанието присъстваха всичките 18 членове на комисията.

Комисията обсъди постъпилите три предложения за удостояване със званието “Почетен гражданин на Община Плевен”: за Иван Миндиликов – гражданин и общественик, политик и кмет на Плевен от 1924 до 1931 г.; за проф. д-р Радко Радев, д.м.н. – ръководител Катедра по анестезиология, реанимация и интензивно лечение при УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен; за проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. – ректор на Медицински университет – Плевен.

След обсъждане единодушно бе взето решение в Общински съвет – Плевен да бъдат внесени предложения за удостояване със званието на Иван Миндиликов и проф. д-р Славчо Томов да бъдат удостоени със званието “Почетен гражданин на Община Плевен”. Относно предложението за проф. д-р Радко Радев решението е да се изготви предложение до кмета на Община Плевен за удостояване на проф. д-р Радев с Грамота за заслуги към Община Плевен.

Съгласно чл.39, ал.2 на Наредба №11 писмените предложения за удостояване със званието “Почетен гражданин на Община Плевен” ще  бъдат внесени на предстоящото заседание на Общинския съвет от Председателя Мартин Митев въз основа на решенията на Комисията по ал.1. За приемане на предложенията са нужни гласовете на две трети от общия брой на общинските съветници.