Новини

Общинският съвет обсъжда проекта за нова Наредба №11 на извънредна сесия на 3 април

Проектът за нова Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен, ще бъде обсъден на извънредно заседание на Общински съвет – Плевен на 3 април /вторник/ от 17 часа.

„Въпросът бе обсъден на Председателски съвет. Тогава с колегите взехме решението да свикаме извънредно заседание за Наредбата, определихме и съответната дата за това“, информира Председателят на Общинския съвет Мартин Митев. Той поясни, че извънредната сесия на 3 април се прави с цел спазване на законовите срокове, за да може нормативният акт да влезе в сила и по него да бъдат разгледани постъпилите предложени за почетни граждани на Плевен, които да бъдат обявени за 15 май – Празника на Плевен.

„Съгласно изискванията на Закона за нормативните актове, всеки проект за нормативен акт трябва да бъде обществено достъпен за публично обсъждане 30 дни. Проектът за новата Наредба №11 е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Община Плевен /https://pleven.bg/bg/proekti-na-normativni-aktove/proekt-za-nova-naredba-11-simvolikata-znatsite-ofitsialnite-praznitsi-i-otlichiya-na-obshtina-pleven/, той  влиза в постоянните комисии в ОбС – Плевен сега, но не може да се гледа на редовното заседание на Общинския съвет на 29 март. Причината е, че тогава няма да бъде спазен 30-дневният срок в Закона. Предложеният проект за Наредбата може да се разглежда на заседание на Общинския съвет чак през април. За да спазим обаче всички последващи срокове – за свикване на Комисията по Наредба №11 за удостояване със званието „Почетен гражданин на Плевен“, изготвяне на предложенията, внасянето им в Общинския съвет за обсъждане, спазване на сроковете за влизането в сила на съответните решения и обявяването им за 15 май, трябва да заседаваме по-рано от датата за редовната сесия в края на април“, обясни Мартин Митев. До момента в деловодството на Общински съвет -Плевен е постъпило официално предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Плевен“ за Иван Миндиликов, гражданин и общественик, политик и кмет на Плевен от 1924 до 1931 година.

Обсъждане на предложения за нова Наредба №11 върви от месец май миналата година. С решение на съветниците през октомври 2017 г. бе  сформирана и работна група, която да изготви проект за новата Наредба и да го внесе в местния парламент. Официални вносители на проекта са Петя Василева – председател на ПК „Култура, вероизповедания и международна дейност“ и кметът на Община Плевен Георг Спартански.