Осем са производствата за конфликт на интереси в Плевенско

Осем производства по сигнали за конфликт на интереси при лица от Плевенска област, заемащи публична длъжност, са образувани през 2013 година от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, това информира временният й председател Николай Николов. Той допълни, че от сформирането на комисията в средата на 2011 година до момента са установени нарушения на закона в 98 случая, проверени са повече от 1 200 души и техните казуси.