Новини

Язовирите в община Плевен имат свободни обеми

Повечето язовири на територията на община Плевен в момента са завирени на 80-90% от обема им, нивата са такива заради активното снеготопене и падналите дъждове. Това информира Васил Василев, началник-отдел „Отбранително-мобилизационна подготовка” в Община Плевен. Язовирите са с отворени кранове на изпускателите с цел нивото да се задържи и водата да започне да спада в следващите дни.

„Община Плевен още преди 3 седмици взе съответните мерки, които впоследствие бяха регламентирани от Областна администрация – Плевен,  и от Агенцията за метрологичен и технически контрол в лицето на Дирекцията по надзор на язовирните стени и съоръженията. Нивата на намиращите се над язовир Тотлебенов вал и парк „Кайлъка”стопанисвани от Общината язовири Тученица 1 и Тученица 2 бяха със свободен обем около 50 %. Общината имаше готовност да реагира и беше предприела необходимите мерки за това снеготопене. Ежедневно по няколко пъти разговаряме с отговорните лица от „Напоителни системи” ЕАД, с наемателите на язовирите, с кметовете на населените места, където язовирите не са отдадени под наем. Към момента нивата на реките Чернелка и Вит са понижени, не се приближават към опасни прагове, така че място за притеснение няма”, беше категоричен Василев.

Той коментира и че преливането на язовир Тотлебенов вал най-вероятно се дължи на големия дебит вода, която постъпва в него. „Подробности за този язовир не мога да дам, тъй като негов оператор е „Напоителни системи” ЕАД, които го експлоатират. Язовирът си има специфики, които на мен не са ясни. Това, което Община Плевен трябваше да направи, е свършено още преди снеготопенето и това са стандартни процедури. Винаги преди пролетното снеготопене язовирите трябва да са със свободни буферни обеми между 30 и 40% и това се прави задължително, дори да няма писма, които да предупреждават и да вменяват това задължение”, допълва Васил Василев.

В момента на 100 % запълнени са язовирите „Николаево 5” и „Тученица 1”. За тези, които не се стопанисват от Община Плевен и тя не е собственик, единствено се води наблюдение и се поддържа връзка със собствениците, за да има адекватна реакция при необходимост. Васил Василев беше категоричен и че Общината е направила всичко възможно да се понижат количествата и да се освободи ретензионен обем преди предстоящите валежи.