Защитават рядко растение по проект

Местността „Вятърница” в землището на  село  Комарево, община Долна Митрополия, е обявена за защитена, за да бъде опазено растението вълнестоцветно сграбиче /Astragalus dasyanthus/.

Местността е включена в националния проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела на растителните микрорезервати”, който бе представен в РИОСВ Плевен.