ФК „Плевен” с първи трансграничен проект за спорт и култура

По първи трансграничен проект работи футболен клуб „Плевен” през тази година. Инициативата е финансирана по програма „Трансгранично сътрудничество България-Румъния”. Проектът носи наименованието „Ние играем в Европа”, той е широкомащабен и включва надпревари по футбол и хандбал, както и културни прояви, свързани с популяризирането на българския и румънски фолклор.