Новини

Заседанието на Общинския съвет в Плевен е на 22 февруари

Февруарското заседанието на Общински съвет – Плевен ще се проведе на 22-ри /четвъртък/ от 9 часа в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова” по предложен дневен ред от 26 точки.

Този месец Общински съвет – Плевен ще обсъжда отложеното през януари предложение за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища и Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Точката е първа в предварителния дневен ред на заседанието.

На предстоящата сесия кметът на Община Плевен Георг Спартански внася отчета за изпълнението на Програмата за управление за втората година от мандат 2015-2019 г. Програмата за управление за мандат 2015 – 2019 г. бе разгледана на заседа­ние на Общински съвет – Плевен през март 2016 г. В регламентирания от закона срок – 31 януари 2017 г., в местния парламент бе представен и отчета за изпълнение за първата година от мандата.

Трета точка в дневния ред на съветниците е отчет за дейността на Общински съвет – Плевен за периода 1 юли до 31 декември 2017 г. Отчетът внася председателят на местния парламент Мартин Митев.

На предстоящото заседание съветниците ще обсъждат и предложение за приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2017-2026 г.

Предложение за изменение на Правилника за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен внася Експертната комисия, отговаряща за оценка и подбор при участие за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на общината. Прредседател на Комисията е Петя Василева. Целта на предложените промени е отстраняване несъвършенства в някои членове на документа, установени на база на предходна практика с оглед на по-точна преценка на проектите, кандидатстващи за съфинансиране, се посочва в предложението.

На 22 февруари ОбС-Плевен ще обсъди и официална покана до Община Плевен да стане асоцииран партньор на Института по лозарство и винарство по проект. Проектното предложение е във връзка с изграждането на регионални научни центрове на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на Министерство на образованието и науката.

Част от дневния ред на предстоящото заседание са и четири предложения общински имоти в Плевен да бъдат предоставени безвъзмездно за управление на различни  институции. Предложенията касаят Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване” /ГРАО/, Българска телеграфна агенция във връзка с нуждите на Национален пресклуб – Плевен, Плевенска филхармония и управлението на зала „Катя Попова” и Сдружение „Клуб на дейците на културата”.