Новини

Нова цифрова система за гласуване ще подобри работата в Общински съвет – Плевен

Аналоговата система за електронно гласуване в Общински съвет – Плевен, използвана досега на заседанията на местния парламент в Конферентната зала в сграда „Гена Димитрова“, ще бъде подменена с цифрова. Доставката и монтажът на приложния софтуер и всички необходими устройства за това са поверени на софийска фирма, с която Община Плевен има сключен договор. За инсталирането на новата система за гласуване информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев. Той съобщи, че работата по монтажа на новата система за гласуване започва тази седмица и ще приключи преди редовното заседание на съветниците в края на февруари.

Обновяването включва нов приложен софтуер, монтаж на нови пултове за гласуване без карти – 41 броя, комутатор, окабеляване на залата, монтаж и инсталиране на системата. Предвидено е и обучение за работа с нея.

„Старата система за гласуване беше аналогова и вече е морално и физически остаряла. Даваше грешки, имаше неточност при отчитането, блокира на няколко пъти. Освен това изисква и голямо дисков пространство за съхранение на информацията. Всички тези причини наложиха подмяната с цифрова с цел гарантиране на точност, ефективност и прозрачност в работата ни“, коментира Мартин Митев. Той посочи, че в договора за доставка и монтаж на новата цифрова система за електронно гласуване има предвиден тестов период до 5 работни дни. „В случай, че при приемане на резултата от извършената работа се установят някакви неточности в предназначението на системата, ние като възложители имаме право да поискаме отстраняването им за сметка на фирмата-изпълнител в нов срок, или да се намали уговореното възнаграждение“, поясни председателят на Общинския съвет. Мартин Митев информира още, че от фирмата поемат гаранция и за качеството на извършените монтажни работи, както и за качеството на доставеното оборудване и неговата годност. Тази гаранция е за срок от 2 години, считано от датата на подписване на приемо – предавателения протокол. Ако в рамките на тези 2 години възникнат проблеми със системата, фирмата се уведомява и съгласно договора се задължава в рамките на 8 часа да реагира, да установи повредата и да я отстрани за своя сметка в най-кратък срок.

Общински съвет – Плевен провежда заседанията си в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“ от май 2005 г.. Електронното гласуване и електронно преброяване на гласовете влиза в сила от декември 2006 г. За предстоящото редовно заседание на съветниците в края на февруари залата в сграда „Гена Димитрова“ ще разполага с нова цифрова система за гласуване, която ще има и нова визия.