Новини

Общинският съвет заседава по предварителен дневен ред от 26 точки през ноември

Общински съвет – Плевен заседава през ноември по предложен дневен ред от 26 точки. Заседанието е на 30 ноември от 9 часа в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Точка първа в предварителния дневен ред на съветниците е предложение за отмяна на Решение №761 от 26 октомври тази година на Общинския съвет. С посоченото решение местният парламент даде съгласие за приемане и третиране на битови отпадъци от Община Кнежа в Регионална система за управление на отпадъците – Плевен, в срок до 31 декември 12.2018 г., считано от 1 декември 2017 г.

Предложение за изменение  на сборния бюджет на Община Плевен за 2017 година е втора точка в дневния ред на съветниците. Предложението е във връзка с две предходни решения на ОбС – за предоставяне на еднократна финансова помощ на пострадалите от транспортния инцидент в Община Хитрино и за предоставяне на средства за преодоляване на последиците от пожара на територията на община Кресна.

На сесията влиза за разглеждане и предложение относно приемане на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци  и чистотата на територията на Община Плевен, и честотата на извозването на съдовете през 2018 година.

Съветнициет ще разискват и по предложение за определяне на цени и продажба на движими активи, собственост на Община Плевен. Обект на оценката са „гребни лодки“ и „водни колела“, които се съхраняват на склад в ОП „Акварел“. Същите, след преминаване на гребното езеро „Кайлъка“ в собственост на Областна администрация – Плевен, са останали неизползваеми. Към движимите активи има проявен интерес за закупуване. Изготвената пазарна оценка е от лицензиран оценител.

Общински съвет – Плевен предстои да вземе решение и по предложение за приемане на механизъм по критерии и показатели за разпределение на субсидии за превозвачи, с които Община Плевен има сключен договор за обществен превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт. Ще бъде разгледан и проект за анекс към Договор от 10.04.2014 г. за обществен превоз на пътници на територията на Община Плевен, сключен между Общината и „Тролейбусен транспорт”.

В предложения дневен ред отново влиза точката за учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти общинска собственост за развитие на читалищна дейност. Предложението е за 10 читалища, за които местният парламент не се произнесе с решение на заседанието през октомври.

Ще бъде разгледано и предложение за поставяне на информационна табела с имената на автори, проектанти, художници и скулптори, участвали в изграждането на Панорама „Плевенска епопея 1877“. Във връзка с предстоящите чествания на 140 години от Освобождението на Плевен и 40 години от построяването на Панорама „Плевенска епопея 1877″, Съюза на архитектите в България – Дружество Плевен предлага да се постави информационна табела с имената на автори, проектанти, художници и скулптори, участвали в изграждането на тази знакова за Плевен и страната сграда. Предложението е табелата да се постави във фоайето при входа за панорамния асансьор. При изпълнението на информационния елемент може да се ползва матирано стъкло и лазерно гравирана иноксова метална плоча, съответстващи на интериора. Финансирането на проекта ще бъде осигурено от дарители чрез Съюза на архитектите.

За сесията през ноември има внесени питания към кмета на Община Плевен Георг Спартански от трима общински съветници: Петя Василева поставя въпроса за хода на програмата за саниране на жилищни сгради и усвоените досега средства, Николай Маринов – за състоянието и поддръжката на подлеза край жп гара Плевен, а Цветан Антов – за отчитането на финансовите средства, с които общинският бюджет подпомага дейността на плевенския театър.