Отворено писмо на служителите в РИМ в подкрепа твърденията на проф. Димитър Стойков

В подкрепа на твърденията на проф. д-р Димитър Стойков е и полученото отворено писмо от служителите в Регионален исторически музей Плевен.

„Ние, служителите в Регионалния исторически музей – Плевен, изразяваме категорично несъгласие с твърденията на бившия директор на РИМ г-жа Стефка Григорова по времe на срещата й с представители на медиите миналата седмица. Аргументите ни са следните: