Новини

Днес е Денят на християнското семейство

На 21 ноември Българ­ската православна църква отбелязва един от големите Богородич­ни празници – Въведение на Божията майка в хра­ма, честван и като Ден на християнската мла­деж и семейство. В ос­новата на празника е едно важно събитие от живота на Света Богоро­дица, обяснява отец Иван от плевенския храм „Света Троица”. Когато Мария навършила три години, благочестивите й родители Йоаким и Ана изпълнили обещанието си, дадено пред Бога, и оставили дъщеря си в храма – да служи на Гос­пода и да се подготвя за великото си предназначение на Божия майка.

На 21 ноември във всички храмове у нас се излага осветената икона с изображение на тригодишната Света Бо­городица, възкачваща се по стъпалата на Йеруса­лимския храм. Вярващи­те й се молят да им бъде закрилница и да им по­мага.

Този ден се отбелязва с решение на Светия синод от 1929 година. Не случайно църквата е отредила Въведение Богородично като Ден на християнското семей­ство. Подобно на влиза­нето на Света Богороди­ца в храма е и семейно­то идване в църква на 21 ноември. То символизиpa въвеждането на де­тето в лоното на христи­янската църква и вярата – духовно задължение на всеки родител. Защо­то семейството е най-доброто училище, което може да даде първите познания за Бога и Пра­вославието, за християн­ските добродетели, на които векове се е крепял българският род. И днес българинът проявява, според възможностите си, традиционната бла­готворителност по повод Деня на християнското семейство. Всички ние трябва да бъдем добри родители, обяснява отец Иван.