28 щата от Общинския хор преминават към филхармонията

Числеността на Общински хор „Гена Димитрова” Плевен се намалява с 28 щатни бройки. Служителите се прехвърлят към Плевенска филхармония като трудовите им правоотношения ще се уредят по реда на чл. 123, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда. Това решиха на днешното си заседание общинските съветници по предложение на Постоянната комисия по “Култура, вероизповедания и международна дейност”.