На вниманието на завършващите седми клас ученици през учебната 2016/2017 година

   През настоящата учебна година учениците от VІІ клас завършват основно образование. За да  продължат образованието си в по-горен етап всички седмокласници задължително да кандидатстват в неспециализираните училища, независимо дали са участвали в националното външно оценяване. Това са налага от Закона за предучилищно и училищно образование, според който основно образование вече се завършва в седми клас.

Всеки ученик следва да  подаде заявление за участие в  първи етап на класиране за прием  в неспециализираните училища, за профилирани паралелки на средните училища и/или за паралелки по професия и специалност в професионални гимназии и средни училища, по държавен план-прием за учебната 2017/2018 година.