10 години България в ЕС отбелязва Областния информационен център

   По инициатива на Областния информационен център бяха отбелязани 10 години България в Европейския съюз. Много са предимствата, които са дали възможностите на европейските фондове, а страната ни редовно е плащала в началото на всяка година членския си внос, като   от 2007 до 2013 г. сумата е 3 милиарда и 338 милиона лева.  Игнат Димитров – управител на Областния информационен център съобщи, че по данни на БНБ за десетте години, България е получила от Европейския съюз 14,6 милиарда евро под формата на текущи и капиталови трансфери. Като пример е дадена статистиката за 2015 г., през която  вноската ни в съюза е била 424 млн евро , а страната е получила субсидии за 2 милиарда и  730 милиона евро.