Пръскат с препарати в местността „Затвора”

   Община Плевен съобщава, че в периода 07 – 09 април 2017 г. ще се извърши пръскане с наземна техника срещу плевели и болести в посев от пшеница на площ от 400 дка в местността Затвора в землището на Плевен със следните растително защитни препарати:

– „Дерби Супер” с разходна норма 3,2 г/дка срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели. Няма карантинен срок.

– „Скорпио Супер” с разходна норма 100 мл/дка срещу едногодишни житни плевели. Карантинният срок на препарата е 60 дни.