Районната избирателна комисия обяви готовността си за изборите

   Последна пресконференция, преди изборния ден, даде днес ръководството на Районната избирателна комисия. Председателят й Ярослав Димитров подтвърди, че до 23 март не са се променили съществено данните, които бяха оповестени на предходната пресконференция и вече има готовност за изборния ден във всичките 394 секционни избирателни комисии, към които се прибавят откритите в болничните заведения и в двата затвора – в Белене и в Плевен. Отпечатани са 277 000 бюлетини, в които е включен 10 % надпечат, както е по изискванията на Закона. Проведени са обучения на комисиите и има уточнения с различни организации и институции, които ще осигуряват нормалното провеждане на изборите.