Каскадьор-поет финансира издаването на алманах „Кайлъка”

   Излезе от печат 16-ият брой на алманах „Кайлъка”. Изданието за изкуство, литература и спорт  събра своите почитатели   в ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев”. Малката цветна книжка включва творби от различни жанрове в литературата. Повечето от авторитеса млади и неутвърдени. Сред тях са и възпитаници на Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов”.  Освен произведения от различни жанрове, в новия алманах има и илюстрации, карикатури, фотографии, които също са дело на млади творци. Това обясни издателят Иван Атанасов.

Изданието се финансира  от младия каскадьор Тодор Лазаров, който е автор на две поетични книги- „Къща от картон” и „Тримата мускетари”.