Най-добре оборудваното с компютърна техника училище е в Плевен

   Средно училище „Иван Вазов” в Плевен е най-добре оборудвано със съвременни интерактивни технологии за водене на учебния процес в страната. Това констатира Калин Киров – управител на фирма за компютърни технологии, която работи с учебни заведения в различни области, но на такова съвременно ниво на оборудване все още няма друго училище. По думите на Димитър Митев – директор на СУ ”Иван Вазов”, в сградата вече има 14 помещения, в които се работи с интерактивни дъски и с помощта на компютърна техника преподавателите водят заниманията със съвременни методи. В часовете се използват 3D изображения и на големите монитори учениците имат възможност да получат по-добра представа за преподаваните теми. В момента в училището има шест компютърни кабинета, а помещенията, в които се обучават учениците, са свързани с мрежа, която позволява да се предава и да се приема информация от всяко едно място.