Нова наредба регламентира организацията и управлението на гробищните паркове

   С 26 гласа „за”, 2 „против” и 4 „въздържал се” Общински съвет – Плевен, прие на днешното си редовно заседание нова Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Плевен.

„Въпросът със създаването и поддържането на гробищни паркове е много остър, тъй като те са в лошо състояние. Много от тях не са оградени и достъпът на животни е безпрепятствен, растителността е избуяла, липсват алеи, което през зимните месеци и при дъждовно време прави невъзможен достъпът до гробните места, няма осветление, присъствието на просяци и скитници не кореспондира по никакъв начин с представата ни за цивилизовано отношение към починалите ни близки.