Дирекция „Местни данъци и такси” с добра събираемост

   Над 24 милиона лева са  събрали служителите от Дирекция ”Местни данъци и такси” – Плевен, съобщи за радио „Плевен” Маргарита Бахнева-Антонова, директор на Дирекция „Местни данъци и такси” в Община Плевен. Плановите показатели, заложени в бюджета на Община Плевен за 2016 г., са изпълнени на 113 %.Най-голямо преизпълнение бележи данъка върху превозните средства, което е обяснимо, предвид привеждането в действие на законовия текст, задължаващ собствениците да са издължили данъка за автомобил, който следва да премине технически преглед. Това се случи след като пунктовете за технически прегледи въведоха и започнаха използването на специална платформа, предоставена им от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, чрез която извършват проверка онлайн в момента на прегледа за платени данъчни задължения за съответния автомобил.