Общинският съвет заседава на 26 януари

   Първата за тази година редовна сесия на Общински съвет – Плевен е на 26 януари /четвъртък/ от 9 часа в сграда „Гена Димитрова“.

Предварителният дневен ред е от 26 точки. Най-важната от тях е приемането на Бюджета на Община Плевен за 2017 година. Сред точките е Правилник за устройството и дейността на Регионален военноисторически музей – Плевен, изменение на Правилник за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен, отчет за резултатите от управлението и разпореждането с общинска собственост за 2016 година и предложение относно приемане на нова структура на Администрацията на Община Плевен.

Постоянните комисии към Общинския съвет ще заседават на 23 и 24 януари.