Общината продължава с премахването на опасни сгради

   Община Плевен ще продължи със започналата през 2016-а година акция по събаряне и разчистване на освидетелствани като негодни за обитаване общински сгради, стопанисвани от ОП „Жилфонд”. Това обяви на оперативното заседание на ръководството на Общината кметът Георг Спартански. Изготвен е списък на освидетелстваните опасни сгради, които към момента са 20. „Има някои, които са с документ за премахване още от 1999 г. и по една или друга причина във времето досега още не са съборени. Ще се направи оценка на приблизителната стойност на дейностите по премахването на опасните къщи и ще се проведе процедура  за избор на изпълнител.