Публичното обсъждане на бюджета на Община Плевен за 2017-а ще е на 9 януари

   На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от Наредба № 10 на Общински съвет – Плевен, за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен, на 9 януари 2017 г. от 17 часа в зала „Гена Димитрова” /гр. Плевен, ул. „Д. Константинов” № 2/ ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Плевен за 2017 година.

Материалите за обсъждане ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Плевен – www.pleven.bg.