Изложбата на Николай Стайковски гостува до края на септември

   Художникът Николай Стайковски вече е в Плевен и наистина очакванията му да събере приятели, любители на изобразителното изкуство, представители на общинската администрация, на културни институтии медии, се оправдаха. Той е човек, на когото доставя истинско удоволствие да се върне в родния град и да почувства онова, с което е закърмен преди 60 години – „Скобелевия парк”, приятелите от училище „Марин Дринов”, детските игри на бул. „Скобелев”, който от двете страни беше обкичен с красиви червени рози. Сега всичко това можете да доловите в погледа на Николай Стайковски, в думите му, когато заговори за Плевен. Изложбата по-скоро е юбилейна и в нея са подредени творби, които са много малка част от сътвореното от него.