Експерти ще подпомагат разработването на екопроекти

   В Плевен ще е една от трите контактни точки за Северна България на МОСВ, в която експерти ще дават подробна информация за възможностите за кандидатстване по програма „Life” на ЕС. Новостите бяха представени по време на семинар на тема „Оказване на методическа подкрепа на потенциални бенефициенти по програма „Life„на ЕС, във връзка с отворените покани 2016“.  Семинарът се проведе днес в зала „Плевен”.

„Life” е програма на Европейската комисия (ЕК), която се занимава с действия, свързани с опазване на околната среда и климата”, информира експертът Лора Сашева.