И плевенският Зоопарк се включва в асоциация на зоопарковете и аквариумите

Община Плевен ще участва в учредяването на Сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите”, решиха на сесия общинските съветници.

Красимир Коцев, директор на Общинско предприятие „Акварел”, което стопанисва плевенския Зоопарк обясни, че целта на сдружението е да се популяризира дейността сред обществеността и да се подпомагат зоопарковете и аквариумите в осъществяваните от тях дейности. Сдружението ще следва политиката на европейската асоциация, която е свързана с подобряване условията на живот на различните животински видове, участия в европейски програми и партньорства със Зоопаркове от Европа.

Валя Козовска