Кметът на Къшин: В селото може да пламне епидемия

   Кметът на плевенското село Къшин  Пламен Петков днес обяви, че положението в населеното място е бедствено, тъй като от октомври  2015 г. осем къщи са наводнени и хората са принудени да изпомпват водата от мазетата си. Покачването на подпочвените води е предизвикало преливане на кладенците в селото. Освен това проблем е образувалото се блато с  дълбочина близо 2 метра около чешмата, за който кметът Пламен Петков също е сигнализирал ръководството на Община Плевен. Комисия, сформирана от представители на отдел „Екология”, Басейнова дирекция  „Дунавски район” и Геозащита – Плевен са проверили обстановката в селото и са дали предписание на кмета Пламен Петков да намери фирма, която да се заеме с отводняването на района и къщите на хората.