Общинските съветници взеха решение по всичките точки в дневния си ред

   Малко повече от 4 часа продължи днешната сесия на Общинския съвет в Плевен. На нея бяха разгледани 23 точки, а последните две бяха питания на общински съветници. Към предварителния дневен ред кметът добави само една точка, по която съветниците дадоха положително становище. Тя е за кандидатстване пред Националния доверителен екофонд за 20 000 лв., с които ще се съфинансира закупуването на два хибринди автомобила за нуждите на общинската администрация. Това се налага, заради остарелия автомобилен парк и новите екоизисквания на Европейския съюз.

Решения за провеждане на конкурси за избор на управители на три общински дружества взеха на днешната сесия общинските съветници на Плевен. Става въпрос за „Диагностично консултативен център  ІІ – Плевен”, „Дентален център І – Плевен” и „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Плевен”. И трите конкурса ще се проведат в средата на месец юли.