Разглеждат годишните отчети на общинските фирми на априлската сесия

   На съвместно заседаниетази седмица Постоянните комисии по „Бюджет и финансова политика” и “Стопанска политика и транспорт” към Общински съвет – Плевен разгледаха годишните отчети и баланси за 2015 г. на търговските дружества с общинско участие.

Съветниците от двете комисии се запознаха с финансовите справки на ДКЦ ІІ-Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІІ-Плевен” ЕООД, „Дентален център І-Плевен” ЕООД, „Медицински център по спортна медицина и рехабилитация І” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, „Инжстрой” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД и „Тибор” ЕАД.

След разисквания, Комисиите излязоха и с предложение до Общински съвет –Плевен за приемане на решение.От ПК по „Бюджет и финансова политика” и “Стопанска политика и транспорт” предлагат на местния парламент да приеме годишните отчети и баланси за 2015 г. на търговските дружества с общинско участие.