Десислава Стоянова: Децата трябва да умеят да си взимат поуки от приказките

   „Принцесата просякиня” се нарича новото заглавие в театралния афиш за деца на ДКТ „Иван Радоев”. Пиесата е по приказката на Братя Грим „Цар Дроздобрад”. Автор на драматизацията е Елена Канеда. Постановката и музикалното оформление са дело на режисьора  Десислава Стоянова. Сценографията и костюмите са поверени на художника Зоя Минева,  а хореографията – на Георги Енчев. В театралния екип участват актьорите  Мариян Стефанов, Адриан Филипов, Спасимира Евстатиева, Георги Ангелов, Анелия Стойнова, Марин Георгиев, Васил Асенов и Димчо Генов.

Режисьорът Десислава Стоянова обяснява, че идеята е представена в една съвсем нова и нетрадиционна сценична адаптация.