Областният информационен център продължава дейността си

   В длъжност встъпи новоизбраният след проведен конкурс екип на Областния информационен център /ОИЦ/ – Плевен, съобщава интернетстраницата на Община Плевен. Управител е Игнат Димитров, експерт  „Информационно обслужване и услуги” – Цветомира Къдрийска, експерт „Логистика и информация” – Костадин Киров, а експерт „Комуникация и информация”  е Николета Минчева.