Проект ще помага на родителите как да се справят с кибертормоза

   Днес в осем страни от Европейския съюз се провежда радиокампания, свързана с Международния ден за безопасен интернет. Тя е включена в проект, който се осъществява по програма „Еразъм +”. Различни информационни инициативи с родители, ученици и младежи днес ще бъдат осъществени едновременно в Германия, Словения, Словакия, Белгия, Унгария, Румъния, Австрия и България.

Пенка Спасова – ръководител на проекта от българска страна обясни, че предстоящата радиокампания е насочена към родителите, като в момента се провежда анкета със 150 души. Проектът „Да поговорим за порно” е със срок две години и е на стойност 223 000 евро.