Председателят на ОбС-Плевен Мартин Митев: Когато общините са обединени, гласът ни се чува по-силно

   Председателят на ОбС – Плевен Мартин Митев и председатели на Постоянни комисии към ОбС – Плевен участват от днес в срещата на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Домакини на форума са Общински съвет – Плевен и Община Плевен. Програмата за днес предвижда обучение на новоизбрани кметове, зам.-кметове и председатели на общински съвети. От ОбС-Плевен участват председателят на ОбС – Плевен Мартин Митев, Диана Данова –председател на ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“, Петя Василева – председател на ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“, Дарин Ангелов – председател на ПК по „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“, Пенчо Дреновски – председател на ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“, Цветан Антов – председател на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ и д-р Калин Поповски – председател на ПК по „Здравеопазване и социална политика“.