Започна плащането на местните налози

   Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2016 година започна на касите в Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” в Плевен, ул. „П. Р. Славейков” № 21. Плащането на задълженията  може да се извършва и чрез банков превод в „Българо-Американска кредитна банка” АД – офис Плевен, по сметка: BIC BGUSBGSF, IBAN BG85BGUS91608404113900 и код на плащане: 44 21 00 – данък недвижими имоти, 44 24 00 – такса битови отпадъци, 44 23 00 – данък превозни средства, 44 14 00 – патентен данък, 44 28 00 – туристически данък.