Област Плевен – подготвена за зимата

На среща с Областния управител Ралица Добрева и нейните заместници арх. Бойко Балтаков и Красимир Иванов представителите на общинските администрации докладваха готовност за поддръжка на пътната инфраструктура при зимни условия, съобщиха от областна администрация. Областният и общинските щабове за защита при бедствия имат изготвени планове и обезпеченост с материали и техника за действие при усложнена зимна обстановка.