Инспекцията по труда навършва 108 години

По повод професионалния празник на Главната инспекция по труда се срещнахме с инж. Борис Петков – директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Плевен, който ни разказа, че институцията е утвърдена през далечната 1907 г. с Указ на цар Фердинанд, който е регламентирал тогава взаимоотношенията между работодателите и наемния труд. Така се оформят и основните задачи, които си поставят структурите на инспектиращите – извършване на проверки и контрол в различни организации, предприятия, фирми, свързани с безопасните условия на труд и трудовите взаимоотношения.

Плевенската дирекция инспектира обекти на територията на 11-те общини в областта. А освен това, специалистите следят за спазването на изискванията за държавния служител и за насърчаване на заетостта.