С конференция отбелязаха 10 години факултет „Обществено здраве”

Юбилейна научна конференция с международно участие на тема: „Общественоздравна политика и практика”, се провежда        в зала „Амброаз Паре” на Телекомуникационния ендоскопски център. Тя е организирана от ръководството на Медицински университет – Плевен по повод 10 години от откриването на факултет „Обществено здраве” към Медицинския университет, а неин почетен председател бе ректорът – проф. д-р Славчо Томов.